Mám zájem

NewTom

GO 2D/3D


NewTom

GiANO


NewTom

GIANO HR


NewTom

5GXL


NewTom

VGievo


NewTom

NNT Station


NewTom NTN Station

2D/3D analytický software nejvyšší kvality je konpletně navržen a konstruován NewTom týmem a poskytuje precizní informace o anatomii pacienta v různých klinických aplikacích a zásadně zjednodušuje operační workflow. NNT je kompletně v českém jazyce a nabízí práci v různých režimech speciálně vyvinutých pro implantologii, endodoncii, parodontologii, maxilofaciální chirurgii a radiologické specialisty a nově také veterinární lékaře.


Vlastní rekonstrukční algoritmy

Každý NewTom CBCT systém je vybaven NNT softwarem, který je vytvořen přímo pro daný typ zařízení a tím umožňuje vytěžit maximum z nasnímaných dat. Uživatelům jsou k dispozici dokonce tzv. RAW data (hrubá data), která může uživatelsky zpracovat dle vlastních nastavení. Které produkty využívají NNT software zjistíte zde.


Pokročilé diagnostické funkce

Software NNT je špičkou mezi 2D/3D programy a poskytuje celou řadu funkcí na měření úhlů, vzdáleností, hustoty tkání, vykreslení mandibulárního kanálu, redukce kovových artefaktů, vytváření sad řezů v různých rovinách, simulaci implantátů a měření hustoty tkání kolem implantátů, 3D vizualizace tkání s volbou průhlednosti vrstev a snadnou segmentaci. Odkaz na klinické případy je zde.


Optimální workflow a sdílení

Software NNT je jedním z klíčových prvků zobrazovacího řetězce a umožňuje ovládat NewTom zařízení přes dotykové panely, tablety, telefony a samozřejmě počítačové pracovní stanice. Výsledná data ukládá dle nastavení i v RAW formátu a zároveň (nebo) je automaticky nebo dle ad-hoc nastavení rekonstruuje v požadovaném rozlišení. Ke sdílení leze využít snadnou tvorbu prohlížecích disků (CD nebo USB nebo jiné médium), formát DICOM a komplexní podporu v prostředích NIS/PACS. Jedním klikem lze i ukládat a emailovat snímky obrazovky nebo jednotlivé pohledy.


Režim – Zobrazovací centrum

Pro radiologická pracoviště nabízí NNT software režim „Imaging center/Zobrazovací centrum“, který má specifický workflow a členění záložek. Smyslem je snadná tvorba reportů a tiskových sad s předdefinovanými šablonami pro různé užití. Volumetrická data vzniklá primární rekonstrukcí (jejíž parametry lze uživatelsky plně nastavovat) jsou využita pro tvorbu tzv. Studie, která obsahuje všechny myslitené způsoby zobrazení a dělení.


Rozšířené množství záložek a samostatné zobrazení příčných řezů, volných řezů, zakřivených řezů, MP a 3D snímků zásadně zjednodušuje tvorbu PDF nebo tiskových reportů dle uživatelsky plně nastavitelné databáze šablon. PDF nebo tiskový report tak typicky může obsahovat automaticky vložené logo a adresu pracoviště, vybraná data o pacientovi, data o vyšetření apod.


Tento režim vychází z mnohaletých zkušeností uživatelů NewTom CBCT systémů v zobrazovacích centrech, které byly od roku 1996, kdy byl na trh uveden vůbec první CBCT systém, doménou značky NewTom. Pro zobrazovací centra je primárně určen přístroj VGi EVO.

Režim – Orální a maxillofaciální chirurgie

S rozšiřování CBCT systémů do stomatologických pracovišť se se změnou typického uživatele (od radiologa k lékaři specialistovi) změnily i potřeby na workflow a způsob zobrazení data na obrazovce. V tomto režimu je důraz kladen na rychlost zobrazení požadovaných projekcí a také na komplexní zobrazení celé situace na jedné obrazovce, která tak může zobrazovat najednou 3D rekonstrukci, axiální řezy, příčné řezy i panoramatický snímek resp.panoramatický řez s definovatelnou tloušťkou.


I v tomto režimu je však zachována přehledná logika záložek, které uživatel využívá k zobrazení různých pohledů vytvořených na základě jediného skenu. Nároky na zobrazení distálního úseku dolní čelisti jsou jiné naž při zobrazení dutin horní čelisti. NNT software umožňuje ukládat různé roviny zobrazení pro co nejjednodušší práci a přehlednost.


Tvorba prohlížecích disků pro kolegy, vytváření působivých prezentací je s touto modalitou rovněž snadné, stejně jako práce s knihovnou implantátů, která je uživatelsky rozšiřitelná a jednotlivé implantáty si můžete dokonce sami definovat. Simulace implantátů je zapínatelná ve všech řezech i 3D zobrazení. Nejdostupnější high-end 3D je NewTom GO3D.

Režimy Medical a VET

Tyto režimy poskytují specifické funkce a jsou určeny primárně pro uživatele systémů s pacientským stolem a otevřenou gantry. Jejich cílem je optimalizovat workflow a zrychlit zobrazení při netypicky umístěných pacientech, kdy si uživatel snadno předvolí polohu pacienta v systému a software automaticky upraví roviny řezů tak, aby stačilo jen málo úprav pro finální přehledné diagnostické zobrazení.


Stejně jako ostatní režimy i tento pracuje se systémem záložek pro jednotlivé typy zobrazení. Pod každou záložkou je možný neomezený počet jednolivých pohledů, které zůstávají uložené a při tvorbě např. prohlížecího disku, získává odběratel těchto dat celou kopii softwaru NNT pouze bez možnosti ukládat změny.


Stejně jako v jiných režimech i zde jsou všechny řezy očíslované a referenci na jednotlivé řezy lze snadno vidět i na ostatních rovinách, kde se volitelně promítají roviny řezů. Číslování řezů je užitečné i při tvorbě tiskových a PDF reportů. Pro ústní čelistní a obličejovou chirurgii, ortopedii a veterinární použití je konstruován přístroj NewTom 5GXL.


Zašleme Vám nabídku
Mám zájem